làm việc bằng cả trái tim

Tvc quảng cáo sản phẩm xúc xích_ ý tưởng 001

0

Thông qua tình huống hài hước để thể hiện đặc tính của sản phẩm khách hàng

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!