làm việc bằng cả trái tim

TVC quảng cáo coca cola – T.LP 008

0

quảng cáo mang tinh chất nhân văn đề cao giá trị tình cảm gia đình, xen vào đó là nhừng tình huống đời thường hiện diện trong cuộc sống gia đình tạo cho người xem cảm giác chính bản thân họ hiện diện trong bối cảnh đó

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!